STICHTING
REEËNOPVANG
NEDERLAND

Welkom bij Stichting Reeënopvang Nederland

De Stichting Reeënopvang Nederland is in 1996 opgericht om hulpbehoevende reeën te mogen vervoeren, op te vangen, te verzorgen en weer uit te zetten in de natuur. De stichting heeft door heel Nederland een netwerk van opvangcentra opgezet en maakt zich hard voor het in stand houden van dit netwerk. Daarnaast richt de stichting zich op het geven van voorlichting aan het publiek.

Lees meer over ons werk

Ziet u een reekalfje?

$

LAAT HET MET RUST

L

RAAK HET NIET AAN

M

NEEM HET NIET MEE

Samenleven met 100.000 reeën in Nederland

Het aantal reeën dat verspreid over bijna heel Nederland voorkomt, wordt geschat op ruim 100.000.
We onderscheiden de reegeiten die de kalveren werpen en de reebokken die samen met de reegeit voor de voortplanting zorgen.

Reewild, dat zeer stressgevoelig is, kan zich bijzonder goed aanpassen aan zijn omgeving en aan het samen leven met ruim 17 miljoen inwoners. Reeën zijn echte cultuurvolgers maar… er zijn natuurlijk wel grenzen. Problemen voor reeën worden bijna altijd veroorzaakt door de mens. Denk aan:
 

  • de vele verkeersslachtoffers
  • de maaislachtoffers
  • de door honden ernstig verwonde reeën
  • reeën die vast zijn komen te zitten in door mensen aangelegd hekwerk
  • reeën die gered zijn uit een kanaal waarin geen uittreedplaatsen werden aangelegd
  • en reeën die hun leefgebied verliezen door aanleg van wegen en door huizenbouw

Stichting

Reeënopvang Nederland

Een ree hoort in de natuur

Reeën zijn zeer stressgevoelige dieren en raken vaak direct in paniek als ze mensen met of zonder hond tegenkomen op plekken waar mensen en honden niet mogen komen. Blijft u op de paden en houdt u aan de regels. Houdt uw HOND(EN) AAN DE LIJN.

Reekalfjes willen nog wel eens zelf op pad gaan. Ziet u een kalfje dat alleen is, dan is dat meestal niet door de moeder verlaten.
Laat het kalf met rust, raak het niet aan en neem het kalf vooral niet mee!
Meenemen van dieren uit de natuur dient niet het welzijn van het ree en daarnaast is het ook nog eens strafbaar.
Een reekalfje hoort thuis in de natuur en niet in de hondenmand in de kamer.

Laat reekalfjes met rust

In dit filmpje ziet u een kalfje dat door mensen uit de natuur werd meegenomen omdat men dacht dat het verlaten was door de moeder. Dat blijkt vaak een misvatting. Dankzij de goede zorgen van de verzorger is het kalf groot gebracht en later weer uitgezet in de natuur. Het was natuurlijk beter geweest als het bij de moeder was gebleven om van haar het leven in de vrije natuur te leren.

 Nieuws

Ton van Galen neemt afscheid

Ton van Galen neemt afscheid

Op 15 maart 2024 hebben medewerkers van bijna alle opvangcentra, die aangesloten zijn bij de Stichting Reeënopvang Nederland, tijdens de voorjaarsvergadering afscheid genomen van Ton van Galen. Na het voordragen van een prachtig gedicht en het overhandigen van een...

Lees meer
60 jaar inzet voor het ree …

60 jaar inzet voor het ree …

Ton heeft zich gedurende 60 jaar altijd ingezet voor het ree; vanaf de oprichting van de stichting beheerde hij één van de opvangcentra, maar ook voor die tijd verzorgde hij al vele kalfjes om ze later weer uit te zetten. Ook als BOA en als medewerker van de Stichting...

Lees meer
Bescherming tegen maaimachines met behulp van drones

Bescherming tegen maaimachines met behulp van drones

Reekalveren worden geboren tussen half april en eind juni, maar de geboortepiek ligt in de maand mei. Reekalfjes liggen bij voorkeur in het hoge gras, waardoor ze niet makkelijk zichtbaar zijn. Zo liggen zij daar het veiligst … totdat …de agrariërs gaan maaien. De...

Lees meer

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!