Volwassen reeën

Bij de volwassen reeën die naar de opvang gebracht worden gaat het meestal om reeën die door honden zijn gebeten en daardoor ernstig gewond zijn, om aangereden dieren, reeën die gered zijn uit een kanaal of bevrijd zijn uit een hekwerk.

Volwassen reeën zijn regelmatig het slachtoffer van loslopende honden en vaak loopt het voor het ree slecht af. Aangereden reeën overleven de aanrijding meestal ook niet. En als ze die wel overleven, zijn ze vaak zwaar gewond en kan men de dieren alleen helpen door euthanasie toe te passen.

Ziet u een reekalfje?

$

LAAT HET MET RUST

L

RAAK HET NIET AAN

M

NEEM HET NIET MEE

Te water

Reeën kunnen goed zwemmen, maar als de watergang of het kanaal een hoge beschoeiing heeft, het talud te steil is en er geen uittreedplaatsen werden aangelegd, dan kunnen reeën verdrinken. Grote stress, wanhopige pogingen van het ree om er uit te komen en een lage watertemperatuur kunnen het dier ernstig verzwakken waardoor het ree na een kwartier volledig uitgeput zal zijn. Bel de brandweer om hulp bij het redden van een ree dat op eigen krachten niet meer uit het water kan komen.

Reeën die bevrijd zijn uit een kanaal of andere watergang kunnen soms direct op een veilige plek (niet vlak naast de watergang) weer losgelaten worden. Soms is het beter om het ree in de opvang tot rust te laten komen en even aan te kijken of het dier weer op krachten komt. Daarna kan het dan uitgezet worden.

Let er bij de aanleg van kanalen of andere watergangen op of er in de directe omgeving reewild voorkomt, want dan is het noodzakelijk om uittreedplaatsen aan te leggen. Niet alleen reewild maar ook andere diersoorten zullen er dankbaar gebruik van maken.

Vast in een hek

Veel mensen die in het buitengebied gaan wonen, laten een hek om hun tuin of stukje grond plaatsen. Informeer van te voren of er in dat gebied reewild voorkomt, zodat u daar bij de aanleg van het hek rekening mee kunt houden. Hekwerk met spijlen kan het hiernaast afgebeelde resultaat hebben. Hekwerk met gaas en prikkeldraad wordt menig ree ook helaas noodlottig.

Wilt u toch een hekwerk met spijlen plaatsen, plaats er dan fijnmazig gaas tegenaan zodat het ree er niet meer door kan. Wilt u toch een hek met gaas en prikkeldraad plaatsen? Let dan op de hoogte en op het soort gaas dat u gaat gebruiken. Gebruikt u bij voorkeur niet het bekende schapengaas, want ook daar kan een ree in verstrikt raken, maar gebruik gaas met kleinere mazen. Breng bij voorkeur geen prikkeldraad boven het gaas aan. 

Een dergelijk hek van één meter hoog liefst zonder prikkeldraad zal voor het ree geen probleem vormen, daar springt een volwassen ree zo over heen. Wilt u een hoger hek, houdt dan een hoogte van 2 meter aan. Daar gaat geen ree meer overheen en het dier zal het ook niet proberen.

Plaatst u een hek  waar een ree nog net over heen zou kunnen springen, dan brengt u het ree in gevaar. Het dier zal toch proberen  om er over heen te springen, de gevolgen daarvan kunt u op de foto zien.

Opvangen of direct vrijlaten

Reeën die uit een hekwerk worden bevrijd, moeten eerst goed bekeken worden om te zien of er  in- of uitwendige verwondingen zijn.

Reeën die niet ernstig gewond zijn, kunnen direct weer losgelaten worden.

Is het ree wel gewond, dan kan het in het opvangcentrum behandeld worden en enkele dagen bijkomen van de vele stress. Over het algemeen kan men volwassen reeën slechts enkele dagen in de opvang houden.

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!