Bij een aanrijding met een ree belt u direct 0900- 8844

en NIET de dierenambulance!

  • U meldt waar u zich bevindt en dat u een ree heeft aangereden.
  • Bel ook de politie (0900-8844) als het ree niet blijft liggen, maar wegvlucht.
  • Wacht de komst van de politie, faunabeheerder of BOA rustig af.
  • De faunabeheerder zal n.a.v. uw aanwijzingen het gewonde dier opsporen met een daartoe speciaal opgeleide hond, een zweethond.

Ziet u een reekalfje?

$

LAAT HET MET RUST

L

RAAK HET NIET AAN

M

NEEM HET NIET MEE

Wat gebeurt er met een ree in nood?

De inzet van een speciaal voor dit doel getrainde hond is om te voorkomen dat een gewond dier dagen lang in het bos ligt te creperen. De politie zal direct contact opnemen met diegenen die aanrijdingen met reewild behandelen en u meedelen wat u moet doen. Wacht ter plaatse totdat de politie, de faunabeheerder of een BOA komt die u gaat helpen en voor het aangereden dier zal zorgen.

Dat kan een BOA zijn van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland; deze stichting verzorgt de aanrijdingen met dieren door heel Nederland. Het kan ook een BOA zijn van een andere organisatie die de aanrijdingen met dieren verzorgt. De politie kent de contactgegevens van deze zeer deskundige BOA’s. Deze vakkundige mensen hebben een speciale ontheffing om reeën te mogen vervoeren en tevens om zwaar gewonde dieren uit hun lijden te verlossen.

Mocht het ree nog goede levenskansen hebben, overleg dan met de betreffende BOA of er contact opgenomen moet worden met één van de opvangcentra.
Haal er niet direct een dierenarts bij, want alle opvangcentra werken met hun eigen dierenartsen en niet alle dierenartsen in Nederland hebben verstand van reewild.

Wat u beslist niet moet doen:

  • Rijd niet door, dat is strafbaar
  • Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder.
  • Bel niet met de  dierenambulance maar met de politie.
  • Neem aangereden dieren nooit mee en geef het ook niet aan derden. Het ree is een beschermde inheemse diersoort en de Wet Natuurbescherming staat dit niet toe. Het is dus strafbaar. Alleen de via politie of Stichting Wildaanrijdingen Nederland opgeroepen faunabeheerder is bevoegd om aangereden dieren te vervoeren.

Ziet u ergens een dode ree liggen bel dan 0900-8844

Ziet u een ree in het water en kan het dier er niet uitkomen,                          bel dan direct 112 en vraag naar de brandweer.

Per regio heeft de brandweer een protocol voor te water geraakte dieren en zij kan een ree uit het water halen. Het protocol kan per regio verschillen.
De brandweer kan ook helpen bij het bevrijden van reeën uit hekken en afrasteringen.

Komt u tijdens een wandeling een reekalfje tegen, laat het met rust en raak het niet aan.

Als u denkt dat er iets niet in orde is, ga dan toch weg en laat het kalf met rust; keer een paar uur later terug naar de dezelfde plek en meestal is het kalf dan weg.

Als het kalf er dan nog steeds is en loopt te roepen (fiepen), waarschuw dan de beheerder/boswachter van het gebied of bel een opvangcentrum of het secretariaat van de stichting om advies.

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!