Ons werk

In de opvangcentra worden zowel volwassen reeën als reekalfjes binnengebracht door boswachters, dierenambulances, BOA’s en particulieren. Vaak gaat de beheerder van een opvangcentrum na een melding zelf het ree ophalen, om te voorkomen dat het ree op ondeskundige wijze wordt vervoerd.
In alle opvangcentra geldt dat het welzijn van het ree voorop staat en dat onnodig lijden moet worden vermeden.

De opvangcentra zijn verplicht te werken volgens een speciaal protocol en zij moeten een goede administratie voeren over de dagelijkse gang van zaken in het opvangcentrum.

Ziet u een reekalfje?

$

LAAT HET MET RUST

L

RAAK HET NIET AAN

M

NEEM HET NIET MEE

SPECIALISTISCH
WERK

REE
KALVEREN

VOLWASSEN
REEËN

WAT DOEN IN
NOOD?

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!