Specialistisch werk

Het vervoeren, opvangen en verzorgen en weer uitzetten van reewild is geen eenvoudig werk en vereist veel ervaring, grote deskundigheid en specialisatie voortkomend uit de bijzondere leefwijze van het ree.
Voor het vervoeren van reewild gebruikt men bij voorkeur een rieten mand of een vervoerbox, en GEEN bench met spijlen, want dat veroorzaakt gebroken poten.

Help reeën in nood

N

U HELPT ONS

N

WIJ HELPEN OPVANG

N

ZIJ HELPEN REEËN

Reeënopvang

De opvang moet beschikken over een groot hoog afgerasterd terrein dat zo natuurgetrouw mogelijk is ingericht met struiken en bomen. Er moet een nachthok zijn met aansluiting voor een warmtelamp en met een uitloop naar het terrein. Deze uitloop moet versteld kunnen worden, zodat het kalf naar mate het ouder wordt meer uitloop kan krijgen. Volwassen dieren moeten over een groot nachthok kunnen beschikken met een directe uitloop naar een grote wei.

Opvangcentra die ook andere dieren opvangen, moeten er voor zorgen dat de opvang van reewild goed gescheiden en afgezonderd is van de opvang van de andere dieren om te vermijden dat er te veel menselijk contact is en er te veel mensen in de buurt van het kalf komen. Met het oog op een succesvol uitzetten in de natuur, is het van groot belang dat het kalf/de kalfjes zo veel mogelijk afgezonderd van het dagelijkse leven door één  en steeds dezelfde persoon worden verzorgd. Het kalf moet het van nature schuwe karakter behouden; alleen dan kan het uitzetten met succes verlopen.

 

Het grootbrengen van reekalfjes is een intensief en tijdrovend karwei; in het begin moet het kalfje dag en nacht om de 2 uur een klein beetje voeding krijgen. Dit moet langzaam opgebouwd worden naar meer. Al gauw moet het kalfje takjes met blaadjes aangeboden krijgen omdat ze dat in de natuur ook zou eten en niet elke boom is voor dit doel geschikt.

Het is niet goed om een kalfje alleen groot te brengen; met oog op het leven na het uitzetten is het nodig dat kalfjes kunnen spelen met andere kalfjes om zo van elkaar te leren en te socialiseren. De opvangcentra zorgen er in onderling overleg altijd voor dat kalfjes niet alleen opgroeien.

Het late najaar is heel geschikt voor het uitzetten van de kalveren. De dieren kunnen zich dan gemakkelijker aansluiten bij soortgenoten. Deze verzamelen zich tegen de winter in sprongen en dan hebben de kalveren de meeste kans om door soortgenoten geaccepteerd te worden.

Reeën in de opvang

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!