Nieuwsarchief

Nieuws en updates, activiteiten en berichten omtrend reeënopvang in Nederland. Heeft u vragen of wilt u wat laten plaatsen neem dan contact op.

Ziet u een reekalfje?

$

LAAT HET MET RUST

L

RAAK HET NIET AAN

M

NEEM HET NIET MEE

Ton van Galen neemt afscheid

Ton van Galen neemt afscheid

Op 15 maart 2024 hebben medewerkers van bijna alle opvangcentra, die aangesloten zijn bij de Stichting Reeënopvang Nederland, tijdens de voorjaarsvergadering afscheid genomen van Ton van Galen. Na het voordragen van een prachtig gedicht en het overhandigen van een...

60 jaar inzet voor het ree …

60 jaar inzet voor het ree …

Ton heeft zich gedurende 60 jaar altijd ingezet voor het ree; vanaf de oprichting van de stichting beheerde hij één van de opvangcentra, maar ook voor die tijd verzorgde hij al vele kalfjes om ze later weer uit te zetten. Ook als BOA en als medewerker van de Stichting...

Bescherming tegen maaimachines met behulp van drones

Bescherming tegen maaimachines met behulp van drones

Reekalveren worden geboren tussen half april en eind juni, maar de geboortepiek ligt in de maand mei. Reekalfjes liggen bij voorkeur in het hoge gras, waardoor ze niet makkelijk zichtbaar zijn. Zo liggen zij daar het veiligst … totdat …de agrariërs gaan maaien. De...

De eerste reekalfjes zijn weer geboren….

De eerste reekalfjes zijn weer geboren….

Het is lente en de eerste reekalveren zijn al geboren. Normaal gesproken worden de kalfjes geboren tussen half april en eind juni, maar de meeste geboorten vinden plaats in mei. De kalfjes zijn erg kwetsbaar en worden kort na de geboorte vaak alleen gelaten door hun...

Leuke verrassing!

Leuke verrassing!

Eind 2022 werd het secretariaat van de Stichting Reeënopvang Nederland gebeld door een mevrouw die vertelde dat er al 14 dagen een reekalf tussen haar schapen liep. Soms rende het diertje heen en weer en dat kon zo niet doorgaan. De secretaris van de stichting vond...

Afscheid ….

Afscheid ….

Het voorjaar en de zomer zijn voorbij en de herfst is aangebroken. Dan wordt het tijd dat de goed verzorgde en grootgebrachte reekalveren vrijgelaten worden in de natuur, daar waar zij oorspronkelijk ook vandaan kwamen. In de herfst kan men meerdere reeën bij elkaar...

Wintervacht of hertenluisvlieg?

Wintervacht of hertenluisvlieg?

De herfst is begonnen en de winter nadert. In de herfst bereidt het ree zich voor op de winter waarin het voedsel schaarser wordt en het ook kouder wordt. Met het oog op de komende wintermaanden wisselt het ree van de roodbruine zomervacht naar de grijsbruine...

De eerste kalfjes al in de opvang

De eerste kalfjes al in de opvang

Het seizoen is nog maar net begonnen en de eerste kalfjes zijn al naar de opvang gebracht. Ze zijn om verschillende redenen bij een officieel opvangcentrum terecht gekomen. Het eerste kalfje werd gevonden langs een drukke doorgaande weg. Een oplettende voorbijganger...

Het seizoen is weer begonnen

Het seizoen is weer begonnen

Het is lente en de eerste reekalveren zijn al geboren. De kalfjes worden meestal geboren tussen half april en eind juni, maar de geboortepiek ligt in de maand mei. De kalfjes zijn heel kwetsbaar en worden al snel na de geboorte door de moeder alleen achtergelaten,...

Gevaar tijdens het maaien van het hoge gras

Gevaar tijdens het maaien van het hoge gras

In de maanden waarin de meeste reekalveren geboren worden (mei en juni ) maaien de agrariërs ook meestal hun weilanden. Reekalfjes liggen vaak in het gras verborgen en sterven helaas vaak tijdens het maaien. De agrariër op de tractor kan hen niet zien en de kalfjes...

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!