Donateurs

De opvangcentra proberen zelf zo veel mogelijk geld voor het opvangen en verzorgen van de reeën op te halen. Dat kan door het verkrijgen van subsidies, donaties, schenkingen en legaten.

Het bestuur van de stichting ondersteunt de opvangcentra niet alleen met advies en ondersteuning in de breedste zin van het woord, maar ook door via allerlei kanalen donaties te werven die ten gunste komen van de opvangcentra.

Alle donaties worden goed besteed

Het opvangen van reeën vereist een goed afgerasterd terrein, een nachthok voor de eerste periode met warmtelamp en speciaal voedsel. Ook het vervoer per auto met daarin voor reewild geschikt transportmateriaal, zoals bijvoorbeeld een rieten mand of vervoerbox brengt kosten met zich mee, evenals de hulp van de dierenarts.

De centra en de stichting zijn geheel afhankelijk van mensen die hen financieel willen ondersteunen.
Alle subsidies, donaties of legaten komen direct ten goede van het ree en worden uitsluitend voor het opvangen, verzorgen en weer uitzetten van het ree gebruikt.

Help reeën in nood

N

U HELPT ONS

N

WIJ HELPEN OPVANG

N

ZIJ HELPEN REEËN

Draagt u de reeën ook een warm hart toe?

Word donateur. Iedere gift wordt goed besteed.

U kunt uw donatie ook overmaken via:

Bankrek. NL 89 ABNA 0477 941 141

t.n.v. : Stichting Reeënopvang Nederland

 

Kalfje onder warmtelamp

Met dank aan onze donateurs

A.J. van Diemen

Stichting de Uiterwaarden

Stichting A.A.M. Bijleveld

G.J.A. Kuitenbrouwer

Onze sponsoren

ANBI

De Stichting Reeënopvang Nederland heeft de ANBI-status

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond van de ANBI erkenning zijn wij verplicht een aantal gegevens over onze stichting te verstrekken.

RSIN

De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Ons RSIN nummer is 816654578