Leuke verrassing!

Leuke verrassing!

Eind 2022 werd het secretariaat van de Stichting Reeënopvang Nederland gebeld door een mevrouw die vertelde dat er al 14 dagen een reekalf tussen haar schapen liep. Soms rende het diertje heen en weer en dat kon zo niet doorgaan. De secretaris van de stichting vond...
Afscheid ….

Afscheid ….

Het voorjaar en de zomer zijn voorbij en de herfst is aangebroken. Dan wordt het tijd dat de goed verzorgde en grootgebrachte reekalveren vrijgelaten worden in de natuur, daar waar zij oorspronkelijk ook vandaan kwamen. In de herfst kan men meerdere reeën bij elkaar...
Wintervacht of hertenluisvlieg?

Wintervacht of hertenluisvlieg?

De herfst is begonnen en de winter nadert. In de herfst bereidt het ree zich voor op de winter waarin het voedsel schaarser wordt en het ook kouder wordt. Met het oog op de komende wintermaanden wisselt het ree van de roodbruine zomervacht naar de grijsbruine...
De eerste kalfjes al in de opvang

De eerste kalfjes al in de opvang

Het seizoen is nog maar net begonnen en de eerste kalfjes zijn al naar de opvang gebracht. Ze zijn om verschillende redenen bij een officieel opvangcentrum terecht gekomen. Het eerste kalfje werd gevonden langs een drukke doorgaande weg. Een oplettende voorbijganger...
Het seizoen is weer begonnen

Het seizoen is weer begonnen

Het is lente en de eerste reekalveren zijn al geboren. De kalfjes worden meestal geboren tussen half april en eind juni, maar de geboortepiek ligt in de maand mei. De kalfjes zijn heel kwetsbaar en worden al snel na de geboorte door de moeder alleen achtergelaten,...
Gevaar tijdens het maaien van het hoge gras

Gevaar tijdens het maaien van het hoge gras

In de maanden waarin de meeste reekalveren geboren worden (mei en juni ) maaien de agrariërs ook meestal hun weilanden. Reekalfjes liggen vaak in het gras verborgen en sterven helaas vaak tijdens het maaien. De agrariër op de tractor kan hen niet zien en de kalfjes...