Het is lente en de eerste reekalveren zijn al geboren. Normaal gesproken worden de kalfjes geboren tussen half april en eind juni, maar de meeste geboorten vinden plaats in mei. De kalfjes zijn erg kwetsbaar en worden kort na de geboorte vaak alleen gelaten door hun moeder. Echter, ze worden niet echt verlaten, omdat de moeder altijd goed op het kalf let. Ze kan het kalf ruiken en weet altijd waar het zich bevindt. Het kalfje geeft heel weinig geur af, waardoor andere dieren het niet gemakkelijk kunnen opsporen. Andere diersoorten krijgen ook jongen, daarom is het erg belangrijk dat u zich houdt aan de regels die op borden staan vermeld voor het gebied dat u bezoekt. Blijf op de paden en dwaal niet zomaar door het bos, houd uw hond(en) aangelijnd en verstoor de dierenwereld niet door onnodig lawaai te maken of te wandelen voor zonsopgang en na zonsondergang.

Reeën zijn schemerdieren, en dat betekent dat ze bij voorkeur actief zijn en foerageren (eten) tijdens de avond- en ochtendschemering. Daarom staat er op de borden aan het begin van de bospaden dat het verboden is om zich tussen zonsondergang en zonsopgang in het bos te bevinden. Deze regel is er niet om u te plagen, maar om het reewild de kans te geven om rustig en veilig actief te zijn en te eten. Als u zich niet aan deze regel houdt, stoort u het ree dat juist op die momenten uit het bos komt om te foerageren op de aangrenzende vlakte of in het nabijgelegen weiland.

Hoewel een ree meerdere keren per dag moet eten, is het van groot belang dat het ree zich tijdens deze schemerige perioden ongestoord over de open vlakte kan bewegen en in alle rust voedsel kan vinden.