In de maanden waarin de meeste reekalveren geboren worden (mei en juni ) maaien de agrariërs ook meestal hun weilanden. Reekalfjes liggen vaak in het gras verborgen en sterven helaas vaak tijdens het maaien. De agrariër op de tractor kan hen niet zien en de kalfjes blijven doodstil liggen en staan in de eerste 4 a 5 weken na hun geboorte nog niet op. Instinctief weten zij dat zij zich bij naderend gevaar vooral zo klein mogelijk moeten maken en doodstil moeten blijven liggen. Zo worden veel kalfjes door de scherpe messen van de machine compleet verpulverd.

Dit kan voorkomen worden door vlak voor het maaien de te maaien weilanden af te zoeken met een drone. Deze kan exact aangeven waar er een kalfje of een ander dier ligt. Met behulp van ervaren natuurbeschermers kunnen de kalveren verplaatst worden, zodat de agrariër het perceel kan maaien.
Bij het verplaatsen moet er wel goed op gelet worden dat men de kalfjes NIET aanraakt of tegen zichzelf aandrukt. Verplaats ze in een juten zak of in dikke wissen gras, zodat er geen mensengeur aan het kalf komt!
De drone kan alleen ’s morgens vroeg (afhankelijk van het weer tot ongeveer 9.00 uur ) gebruikt worden, omdat deze via de warmtecamera het verschil tussen de relatief koude grond en het warme dier meet.
Op de door de drone aangegeven warme plek kan men een kalfje of een nest met een broedende fazant of eend vinden.