Het is lente en de eerste reekalveren zijn al geboren. De kalfjes worden meestal geboren tussen half april en eind juni, maar de geboortepiek ligt in de maand mei. De kalfjes zijn heel kwetsbaar en worden al snel na de geboorte door de moeder alleen achtergelaten, maar ………… zij zijn NIET verlaten, want de moeder houdt het kalf altijd goed in de gaten. Zij kan het kalf ruiken en weet zo waar het kalf zich bevindt. Het kalfje zelf geeft weinig geur af en zo kunnen andere dieren het kalf niet makkelijk vinden. Ook andere diersoorten krijgen jongen en daarom is het heel belangrijk dat u:

– zich houdt aan de op borden vermelde regels die gelden voor het door u te bezoeken gebied
– op de paden blijft en niet zo maar door het bos gaat struinen,
– de hond(en) aangelijnd houdt,
– de dierenwereld niet verstoort door onnodig lawaai of door een wandeling voor zonsopgang en na zonsondergang.

Reeën zijn schemerdieren d.w.z. dat zij bij voorkeur op pad zijn en fourageren ( = eten ) tijdens de avond-  en ochtendschemering.

Niet voor niets staat er op de borden aan het begin van de bospaden dat het verboden is om u tussen zonsondergang en zonsopgang in het bos te bevinden. Deze regel is er niet om u te plagen, maar om het reewild de kans te geven om rustig en veilig op pad te zijn en te eten. Houdt u zich niet aan deze regel, dan stoort u het ree dat juist op deze tijden uit het bos komt om op de aangrenzende vlakte of op het nabij gelegen weiland te gaan fourageren.
Hoewel een ree meerdere keren per dag moet eten, is het heel belangrijk dat het ree zich tijdens deze schemerperioden langdurig ongestoord op de vlakte kan bewegen en in alle rust voedsel tot zich kan nemen.