Eind 2022 werd het secretariaat van de Stichting Reeënopvang Nederland gebeld door een mevrouw die vertelde dat er al 14 dagen een reekalf tussen haar schapen liep. Soms rende het diertje heen en weer en dat kon zo niet doorgaan. De secretaris van de stichting vond het een vreemd verhaal, maar zegde toe actie te zullen ondernemen. Medewerkers van het opvangcentrum in Soestduinen spoedden zich er heen en tot hun grote verrassing troffen zij geen reekalf maar een Chinees Waterhert aan.

Het is gelukt om het hertje in een nachthok van de schapen te lokken en zo konden de medewerkers van de stichting het diertje goed bekijken en makkelijk oppakken en meenemen. In het opvangcentrum bleek het een lief en vrij mak hertje te zijn. Het voelde zich er direct thuis en at goed van het lekkere voer. Het hertje was kennelijk aan mensen gewend en ook gewend om voer te krijgen. Ook in het opvangcentrum rende het diertje vrolijk in het rond en maakte flinke sprongen.

Het besluit was genomen om een periode af te wachten of zich iemand zou melden want het hertje kon ontsnapt zijn. Na 3 weken had zich nog niemand gemeld en intussen had men een goed en veilig tehuis voor het hertje gevonden met veel ruimte en ook een prima verzorging. Zo verhuisde het dier naar elders waar de nieuwe verzorger al gauw een hele goede band met het hertje heeft gekregen.

Zo kwam alles toch weer goed voor dit Chinese Waterhert.