Het bestuur van de Stichting Reeënopvang Nederland is verheugd om alle reeënliefhebbers haar nieuwe website te kunnen presenteren. Wat een verschil met de home pagina van de oude website zoals die hierboven is afgebeeld. Dankzij deze nieuwe website kunt u beter zien met welk doel de stichting is opgericht en waaruit het werk van al haar medewerkers, die zich allen op vrijwillige basis voor het ree inzetten, bestaat.
U vindt op deze website o.a. informatie over de stichting zelf, volwassen reeën, reekalfjes, opvangcentra en advies voor reeën in nood.