STICHTING
REEËNOPVANG
NEDERLAND

Welkom bij Stichting Reeënopvang Nederland

De Stichting Reeënopvang Nederland is in 1996 opgericht om hulpbehoevende reeën te mogen vervoeren, op te vangen, te verzorgen en weer uit te zetten in de natuur. De stichting heeft door heel Nederland een netwerk van opvangcentra opgezet en maakt zich hard voor het in stand houden van dit netwerk. Daarnaast richt de stichting zich op het geven van voorlichting aan het publiek.

Lees meer over ons werk

Ziet u een reekalfje?

$

LAAT HET MET RUST

L

RAAK HET NIET AAN

M

NEEM HET NIET MEE

Samenleven met 100.000 reeën in Nederland

Het aantal reeën dat verspreid over bijna heel Nederland voorkomt, wordt geschat op ruim 100.000.
We onderscheiden de reegeiten die de kalveren werpen en de reebokken die samen met de reegeit voor de voortplanting zorgen.

Reewild, dat zeer stressgevoelig is, kan zich bijzonder goed aanpassen aan zijn omgeving en aan het samen leven met ruim 17 miljoen inwoners. Reeën zijn echte cultuurvolgers maar… er zijn natuurlijk wel grenzen. Problemen voor reeën worden bijna altijd veroorzaakt door de mens. Denk aan:
 

  • de vele verkeersslachtoffers
  • de maaislachtoffers
  • de door honden ernstig verwonde reeën
  • reeën die vast zijn komen te zitten in door mensen aangelegd hekwerk
  • reeën die gered zijn uit een kanaal waarin geen uittreedplaatsen werden aangelegd
  • en reeën die hun leefgebied verliezen door aanleg van wegen en door huizenbouw

Stichting

Reeënopvang Nederland

Een ree hoort in de natuur

Reeën zijn zeer stressgevoelige dieren en raken vaak direct in paniek als ze mensen met of zonder hond tegenkomen op plekken waar mensen en honden niet mogen komen. Blijft u op de paden en houdt u aan de regels. Houdt uw HOND(EN) AAN DE LIJN.

Reekalfjes willen nog wel eens zelf op pad gaan. Ziet u een kalfje dat alleen is, dan is dat meestal niet door de moeder verlaten.
Laat het kalf met rust, raak het niet aan en neem het kalf vooral niet mee!
Meenemen van dieren uit de natuur dient niet het welzijn van het ree en daarnaast is het ook nog eens strafbaar.
Een reekalfje hoort thuis in de natuur en niet in de hondenmand in de kamer.

Laat reekalfjes met rust

In dit filmpje ziet u een kalfje dat door mensen uit de natuur werd meegenomen omdat men dacht dat het verlaten was door de moeder. Dat blijkt vaak een misvatting. Dankzij de goede zorgen van de verzorger is het kalf groot gebracht en later weer uitgezet in de natuur. Het was natuurlijk beter geweest als het bij de moeder was gebleven om van haar het leven in de vrije natuur te leren.

 Nieuws

Wintervacht of hertenluisvlieg?

Wintervacht of hertenluisvlieg?

De herfst is begonnen en de winter nadert. In de herfst bereidt het ree zich voor op de winter waarin het voedsel schaarser wordt en het ook kouder wordt. Met het oog op de komende wintermaanden wisselt het ree van de roodbruine zomervacht naar de grijsbruine...

Lees meer
De eerste kalfjes al in de opvang

De eerste kalfjes al in de opvang

Het seizoen is nog maar net begonnen en de eerste kalfjes zijn al naar de opvang gebracht. Ze zijn om verschillende redenen bij een officieel opvangcentrum terecht gekomen. Het eerste kalfje werd gevonden langs een drukke doorgaande weg. Een oplettende voorbijganger...

Lees meer
Het seizoen is weer begonnen

Het seizoen is weer begonnen

Het is lente en de eerste reekalveren zijn al geboren. De kalfjes worden meestal geboren tussen half april en eind juni, maar de geboortepiek ligt in de maand mei. De kalfjes zijn heel kwetsbaar en worden al snel na de geboorte door de moeder alleen achtergelaten,...

Lees meer

Help reeën in nood

Draagt u de reeën ook een warm hart toe? Steun dan onze stichting. Word donateur of doe een gift. Elke euro is van harte welkom!