Deze reegeit is op de vlucht geslagen; waardoor is op deze foto niet te zien. De oorzaak kan zijn dat recreanten zich buiten de paden hebben begeven, luchtballonnen te laag vlogen of loslopende honden achter het ree zijn aangegaan. De spiegel aan de achterkant van het ree is opengeklapt hetgeen vaak betekent dat er onraad is of gevaar dreigt.
Als een ree verstoord wordt of ergens van schrikt, is het direct in paniek en gaat het er in volle vaart vandoor. Door paniek en stress vlucht het ree zo maar ergens heen waarbij het wegen oversteekt en het zijn vertrouwde gebied verlaat. De spiegel die, als er geen gevaar dreigt, meestal dichtgeklapt is zodat er geen kleurverschil is met de beharing van het ree, kan opengeklapt of gespreid worden, waardoor er ineens een witte plek te zien is.
Door het openklappen van de spiegel geeft het ree ook aan soortgenoten het signaal af: er dreigt gevaar, opletten.
Reekalveren kunnen zich in het veld oriënteren op de spiegel van hun moeder, maar zij leren ook al vroeg wat het betekent als de spiegel van moeder of andere soortgenoten in het veld plotseling openklapt.